Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 28.12.2020

Z a w i a d o m i e n i e

o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce

z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Walce


Informuje się mieszkańców Gminy Walce, iż w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w trybie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Walce.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektów uchwał na sesję
  2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Mienia
Komunalnego

                          Waldemar Stokłosa

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska, Porządku 
Samorządu

                         Robert Jurczyk

 

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw
Socjalnych

                        Marek Kołodziejczyk   


PDFZawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 28.12.2020.pdf

Wersja XML