Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce 9 grudnia 2020

 

Walce, 7 grudnia 2020 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

o XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 1530  w sali narad Urzędu Gminy
 w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

Wersja XML