Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 29.10.2020

RG.0012.4.03.2020.IW                                                                           Walce,  dnia 26 październik 2020 r.

 

                                                                      

                                                                                                                                                                                 

                                                                                          Członkowie Komisji Oświaty,

                                                                                           Kultury, Sportu, Turystyki,

                                                                                         Zdrowia i Spraw Socjalnych

 

 

 

W dniu 29 października 2020 roku (czwartek) o godz. 16:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu oraz Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Komisja Wspólna odbędzie się w formie online.

 

 

 

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie stawek podatku na 2021 rok  
 2. Sprawy bieżące

 

 

                                                                                                         Przewodniczący Komisji Oświaty  
                                                                                                               Kultury, Sportu, Turystyki,                                                                                                               Zdrowia i Spraw Socjalnych

                                                                                                                    Marek Kołodziejczyk

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego


Waldemar Stokłosa

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa
Ochrony Środowiska, Porządku
Publicznego i Samorządu


Robert Jurczyk

 

                                                                                      

Do wiadomości:

 1. Przewodniczący Rady Gminy
 2. Wójt Gminy
 3. Skarbnik Gminy
 4. a/a

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990r.  ( t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.)

Wersja XML