Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rolniku! Tu możesz się spisać

Rolniku! Możesz się spisać w każdym Urzędzie Miasta i Gminy
oraz w Urzędzie Statystycznym w Opolu.

Miejsce do spisu jest oznaczone:

Brak opisu obrazka

Możesz się spisać również w naszym urzędzie. Urząd Gminy w Walcach, sala numer 1 (Sala Narad), codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy naszego urzędu (tj. pon 8:00-16:00, wt-pt 7:15-15:15). Osobą udzielającą wsparcia podczas spisu jest Pan Joachim Kołodziejczyk (pokój nr 11)

Wersja XML