Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA ROLNICY - Plaga myszy w uprawach rolniczych.

Gmina Walce w związku z zapytaniami rolników dotyczącymi problemów z plagą gryzoni w uprawach rolnych informujemy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek Izby Rolniczej w Opolu i Porozumienia Rolników Opolszczyzny zwróciła się w tej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Treść wystąpienia jest dostępna na stronie internetowej Izby Rolniczej w Opolu w informacji  o nazwie „Nasz wniosek w sprawie plagi myszy trafił na biurko ministra rolnictwa” - link http://www.izbarolnicza.opole.pl/nasz-wniosek-o-pomoc-rolnikom-w-obliczu-plagi-myszy-trafil-na-biurko-ministra/

oraz poniżej:


W następnym artykule pod nazwą „Najskuteczniejsze metody walki z plagą myszy polecane przez Instytut Ochrony Roślin” – link http://www.izbarolnicza.opole.pl/najskuteczniejsze-metody-walki-z-plaga-myszy-polecane-przez-instytut-ochrony-roslin/

można zapoznać się ze:
- stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie plagi gryzoni będącym odpowiedzią na pismo KRIR dotyczące plagi gryzoni


- tekstem pisma Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu dotyczącego plagi myszy


- tekstem rekomendacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej dotyczącym możliwości zwalczania gryzoni

Wersja XML