Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców

W dniu 30 kwietnia 2020 r. w trakcie  sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gminy Walce  radni podjęli uchwały o pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19.

Uchwała XIX/169/2020 Rady Gminy  Walce w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa COVID-19

Zwalnia się z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, prowadzących działalność wymienioną w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.

PDFUchwała nr XIX.169.2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 kwietnia 2020.pdf
 

Uchwała XIX/168/2020  Rady Gminy Walce  w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu

COVID-19, ,przedłuża  do 30 września 2020 r. termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą inną niż wymienioną w §  8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w przypadku spadku przychodów o co najmniej 30% w porównaniu miesiąca kwietnia 2019 r.do kwietnia br.

PDFUchwała nr XIX.168.2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 kwietnia 2020.pdf

Ponadto Wójt Gminy Zarządzeniem Nr  Or.0050.47.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie  stawek czynszu  za najem lokali użytkowych wchodzących w skład  zasobu Gminy Walce w okresie obowiązywania ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ustala się miesięczny czynsz wynajmowanych lokali użytkowych wchodzących w skład  zasobu Gminy Walce dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie objętym ograniczeniem funkcjonowania,  za 1 m2  w wysokości 1,00 zł plus podatek Vat.

PDFZarządzenie.pdf

PDFwniosek .pdf

DOCXwniosek .docx

Wersja XML