Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdalna szkoła

Brak opisu obrazka

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Walce uzyskała grant w ramach programu Zdalna Szkoła

Cele projektu: Zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Planowane efekty: Zakup 30 szt. laptopów dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Walce

Wartość projektu: 60 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 60 000,00 zł

Wersja XML