Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Walce - 19 lutego 2020

Z a w i a d o m i e n i e

o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Walce

 

    Informuje się mieszkańców Gminy Walce, iż w dniu 19 lutego  2020 r. (środa) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Walce.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektów uchwał na sesję
  2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego

 Waldemar Stokłosa

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku  Samorządu

    Robert Jurczyk

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Marek Kołodziejczyk   

 

Wersja XML