Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Brożcu

SZANOWNI MIESZKAŃCY BROŻCA


W związku z zakończeniem II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej informujemy, że      od dnia 18 grudnia 2019r., po dopełnieniu niezbędnych formalności mogą Państwo podłączać swoje nieruchomości do sieci.


Warunki korzystania z nowo wybudowanej sieci:   
1.  Wykonać podłączenie do kanalizacji.      
2. Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach w celu spisania protokołu.
3.  Podpisać umowę na dostawę wody i odbiór ścieków komunalnych.     
4.  Proszę korzystać z kanalizacji zgodnie z zawartą umową.

 

Kontakt:
Tomasz Linek – kom. 502 695 623  
Konserwator WiK – kom. 503 024 243       
Biuro – 77 466 75 53

Wersja XML