Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu

Z a w i a d o m i e n i e

o posiedzeniu komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska,

Porządku Publicznego i Samorządu

 

    Informuje się mieszkańców Gminy Walce, iż w dniu 9 października 2019 r. (środa)  o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Lesiany w Straduni – spotkanie z sołtysem i mieszkańcami.
  2. Ocena stanu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy.
  3. Sprawy bieżące                                                              

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji Rolnictwa, 

                                                                                   Ochrony Środowiska, Porządku  Samorządu

                                                                                                          Robert Jurczyk

Wersja XML