Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

informacja KRUS ze spotkania szkoleniowo - informacyjnego przedstawicieli branży rolniczej

Strzelce Opolskie, dn. 04.02.2019 r.

PT KRUS

 w Strzelcach Opolskich                                           

 

          Dnia 01.02.2019 r. w restauracji „Sosnowy Dworek” w Żyrowej odbyło się spotkanie, szkoleniowo – informacyjne przedstawicieli branży rolniczej, zorganizowane przez PT KRUS w Strzelcach Opolskich przy współpracy Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Na zaproszenie OR KRUS w Opolu, w spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Grupy Azoty, który przedstawił prezentację dotyczącą produktów zakładów azotowych. Następnie pracownik PT KRUS w Strzelcach Opolskich przekazał informację na temat działalności KRUS, wypadkowości na terenie działania Placówki oraz możliwości korzystania z rehabilitacji w ośrodkach KRUS. Po zakończonej prezentacji wszyscy przybyli na szkolenie rolnicy wzięli udział w konkursie testowym, którego tematem był „Upadek to nie przypadek”.

Powołana Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców, którzy otrzymali nagrody ufundowane przez OR KRUS w Opolu.

Rolnicy mieli możliwość wysłuchania również Wicestarosty powiatu krapkowickiego Panią Sabinę Gorzkulla, Prezesa Banku Spółdzielczego w Krapkowicach Pana Teodora Pandel, Zastępcę Kierownika TZD OODR w Krapkowicach Panią Magdalenę Lepich. Dyrektor Regionalny Pan Robert Wach, przedstawił ofertę Towarzystwa Ubezpieczeniowego Pocztowy TUW, natomiast przedstawiciel ARiMR w Opolu Pani Agnieszka Gul przekazała informacje dotyczące nowych przepisów dla rolników.

W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy PIP w Opolu Pani Katarzyna Mroszczak oraz Pan Andrzej Ruczyński, który przedstawił pokaz slajdów dotyczący bezpieczeństwa a także  poinformował zgromadzonych rolników na czym polegają wizytacje przeprowadzane przez PIP w gospodarstwach rolnych, m.in. tych, które zgłosiły swój udział w Ogólnopolskim Konkursie - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.   

Po zakończeniu części oficjalnej Dyrektor OR KRUS w Opolu Pan Lech Waloszczyk podziękował wszystkim przybyłym gościom oraz rolnikom.

Słodki poczęstunek oraz obiad na zakończenie spotkania został ufundowany przez Zarząd Grupy Azoty ZAK S.A.

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML