Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pozbądź się odpadów – MPSZOK luty 2019r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Walce!

W miesiącu lutym będzie można pozbyć się odpadów komunalnych (nie pochodzących z działalności produkcyjnej, rolniczej) w postaci:

tworzyw sztucznych, metali, papieru, szkła opakowaniowego, odpadów zielonych (trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi), przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon samochodowych o średnicy nie przekraczającej 56 cm (22 cale) max 4 szt., posegregowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych tj. gruzu, betonu (w ilości 300 kg na mieszkańca/rok) oraz odpadów niebezpiecznych.

dostarczając je do Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w następujących miejscach:

WALCE, ul. Łąkowa 1, plac przy oczyszczalni ścieków - 09.02.2019r.

BROŻEC, ul. Reymonta obok byłego placu PGR – 16.02.2019r.

Podstawą przyjęcia odpadów przez pracowników MPSZOK będzie okazanie dowodu osobistego  oraz ostatniego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MPSZOK czynny będzie we wskazanych dniach w godzinach od 8.00 do 16.00 !!!

Dodatkowo informujemy, iż:

·         składowanie odpadów przy MPSZOK poza wyznaczonym terminem grozi karą grzywny,

·         MPSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych, papy, odpadów zawierających azbest, wełny mineralnej, styropianu budowlanego.

Wersja XML