Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązki właścicieli

Załącznik Nr 1

 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie zapewnienia im odpowiednich warunków - określone w ustawie o ochronie zwierząt, która  stanowi:

Obowiązki osób utrzymujących psy w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - określone w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, która  stanowi:

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe - określone w uchwale Rady Gminy Walce w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce, która stanowi:

 

Osoba utrzymująca psa zobowiązana jest do:

Zabrania się:

 

 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4514155
w tym miesiącu: 11817
dzisiaj: 2271

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1