• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie rodzaju stosowanego opału

Szanowni Państwo,

w związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy, iż zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Opolskiego mieszkańcom Opolszczyzny korzystającym z kotłów, pieców i kominków służących do ogrzewania obiektów budowlanych i grzania wody zabrania się z dniem 1 listopada 2017r. stosowania:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

2) mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,

3) paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,

4) paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji
o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%,

5) drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Spalenie zarówno ww. materiałów, jak i np. zanieczyszczonych odpadów drewna w nieprzystosowanych do tego celu kotłach, jest podstawą do nałożenia kar wynikających z kodeksu wykroczeń. Zaś w przy­padku uporczywego łamania tego zakazu lub odmowy przy­ję­cia man­datu spowoduje skierowanie sprawy do sądu.

Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

wyrywkowo przeprowadzane będą kontrole osób fizycznych
w zakresie rodzaju opału stosowanego w gospodarstwach domowych .

 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4462089
w tym miesiącu: 29181
dzisiaj: 1599

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1