Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs „NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA” - ogródek dziecięcy

Szanowni Państwo,

Konkurs "Mały ogród - wielka sprawa" w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”, na zaplanowanie dziecięcych ogródków przyjaznych różnorodności biologicznej jest konkursem jednoetapowym, skierowanym do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Aglomeracji Opolskiej.

Brak opisu obrazka

Informacje nt. konkursu znajdują się na  stronie internetowej: https://aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/konkurs-maly-ogrod-wielka-sprawa

lub poniżej:

PDFRegulamin konkursu -ogródki dziecięc.pdf

DOCXZałączniki do regulaminu - ogródki dzięcięce.docx

Wersja XML