Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs pn. "Naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska"

Konkurs pn. "Naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska"  realizowany jest w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”.

 

Link do informacji na stronie www: http://bit.ly/2vswngs

FB: http://bit.ly/2DjkGjd

Brak opisu obrazka

Wersja XML