Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla rolników dot. zwrotu podatku akcyzowego w II połowie 2018 r.

Urząd Gminy Walce informuje rolników, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
w II połowie 2018 r.  będą przyjmowane

od 1 do 31 sierpnia 2018 r.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego złożonego w sierpniu br.
należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego
za okres od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Wersja XML