Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE

Gmina Walce

ogłasza ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż

n/w samochodu pożarniczego:

                                                

VOLKSVAGEN LT 31 nr rej. OKR 98FE rok prod. 1978 nr ident. (VIN) 2882516919

Cena wywoławcza wynosi 9.900,00

          Postąpienie wynosi 100,00                 

 

Przetarg odbędzie się w  dniu 1 marca 2018 r. o godz. 12.00

w sali narad Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy w Walcach w terminie do dnia  01.03.2018 r. do godz. 1100  w wysokości 990,00 zł Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Wójt Gminy Walce zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny. Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 77 4667 548.

Samochód można oglądać w OSP Brożec po wcześniejszym uzgodnieniu. Tel. kom. 506 738 660

 

 

           Wójt

 

mgr Bernard Kubata

 

Wersja XML