Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na konferencję związaną z problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej pn. „Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych”

DOCX Uciążliwości zapachowe -Konferencja - Dbajmy o Mieszkańców - Zmiemniejamy Polskę na Lepsze .docx

PDFIWAodours2017_CallForPapers3.pdf

DOCXIWAodourspolski.docx
 

Wersja XML