Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące możliwości dofinansowania w ramach poddziałania 19.2

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące możliwości dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Spotkania uwzględniają informację o nadchodzących naborach wniosków, które ruszają już od 14.08.2017r!

 

Spotkania odbędą się w dziesięciu gminach objętych wsparciem w ramach LSR, w terminach zgodnie z harmonogramem.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: annaland.pl

 

Wersja XML