Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:17 z dnia 28 czerwca 2017 - gwałtowne wzrosty stanów wody /1

Data i godzina wydania: 28.06.2017 - godz. 14:21
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Wrocław

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:17
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 16:00 dnia 28.06.2017 do godz. 10:00 dnia 29.06.2017
Obszar: Województwo opolskie
Przebieg: W rejonach występowania prognozowanych opadów o charakterze burzowym stany wody będą szybko i na krótko podnosiły się do strefy wody średniej, lokalnie wysokiej. Wzrosty mogą wynieść do 50-60 cm, lokalnie, szczególnie w zlewniach górskich i podgórskich oraz w zlewniach silnie zurbanizowanych możliwe są wzrosty do 90 cm. Niewykluczone są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Elżbieta Daniluk

 

Wersja XML