Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII sesja (nadzwyczajna) VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 10 kwietnia 2017

Walce, dnia 4 marca 2017 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y


Z a w i a d o m i e n i e
 

o XXII sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 4. Przyjęcie uchwał:

 1. Zamknięcie sesji.


 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

Wersja XML