Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania skweru partnerskiego w miejscowości Walce

Brak opisu obrazka

                        PDFRegulamin_konkursu_skwer_partnerski.pdf

                        Obszar opracowania - w granicach działki nr ewid. 1061


          Materiały do pobrania:

                        PDFWypis dz_1061_Walce.pdf

                        PDFWyrys dz_1061_Walce.pdf

                        JPEGDokumentacja fotograficzna skweru.jpeg

 

 

Wersja XML