• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Azbest

 

Termin usunięcia wyrobów zawierających azbest upływa z dniem 31 grudnia 2032r., a obowiązek jego usunięcia spoczywa na właścicielach budynków.

 

Brak opisu obrazka

 

Korzystając zatem z możliwości jakie stwarza nam obsługiwany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Program Priorytetowy "Gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, w Części III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest", możecie Państwo za naszym pośrednictwem, składać co roku wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy.  

Wysokość dofinansowania tej inwestycji sięga 85%.       

Wnioski oraz wymagane załączniki dostępne są na stronach WFOŚiGW w Opolu  pod adresem www.wfosigw.opole.pl  lub w siedzibie Urzędu Gminy Walce.

Do tej pory z programu tego skorzystało przeszło 50 mieszkańców, którzy usunęli w sumie ponad 181 ton tego niebezpiecznego materiału.

 

 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4410913
w tym miesiącu: 49146
dzisiaj: 1495