Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Afrykański pomór świń (ASF) – notatka prasowa

Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą wywoływaną przez wirus, chorobotwórczy wyłącznie dla świń i dzików – nie stanowi on zagrożenia dla człowieka. Patogen ten jest niezwykle oporny na działanie czynników środowiskowych, w mrożonym mięsie wirus ASF może przetrwać nawet 1000 dni. Dotychczas nie wynaleziono szczepionki przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń, a jedyną formą zwalczania choroby jest likwidacja chorych zwierząt.

W Polsce ważnym wektorem wirusa ASF, mającym wpływ na jego rozprzestrzenianie są tkanki padłych dzików. Objawy mogące nasuwać podejrzenie wystąpienia ASF u świń to m.in. wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała, brak apetytu oraz wybroczyny i zasinienia na uszach, podbrzuszu. Jeśli rolnik zauważy podobne objawy w swoim stadzie zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić powyższy fakt lekarzowi weterynarii obsługującemu gospodarstwo, powiatowemu lekarzowi weterynarii lub burmistrzowi czy wójtowi gminy. Rolnikowi, w którego stadzie wystąpi afrykański pomór świń przysługuje odszkodowanie z tytułu likwidacji zwierząt. W chwili obecnej, w Polsce stwierdzono 23 ogniska ASF u świń oraz 115 przypadków u dzików – na terenie województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach apeluje o nie wyrzucanie odpadków gastronomicznych do śmietników znajdujących się na przydrożnych parkingach, skąd mogłyby zostać rozwleczone przez dzikie zwierzęta, w tym dziki oraz o szczelne zamykanie pojemników na odpadki znajdujące się na terenie prywatnych posesji, jak i kontrolę ciągłości ogrodzeń posesji. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach przypomina rolnikom utrzymującym trzodę chlewną o konieczności ścisłego przestrzegania zasad bioasekuracji, a mianowicie – stosowanie mat dezynfekcyjnych przed wejściem do gospodarstwa oraz poszczególnych pomieszczeń inwentarskich; ograniczenie dostępu osób postronnych do pomieszczeń, gdzie utrzymywane są zwierzęta; nie wprowadzanie do stada zwierząt niewiadomego pochodzenia – nieoznakowanych, bez świadectwa zdrowia; zabezpieczenie gospodarstwa przed dostępem zwierząt wolnożyjących oraz nie skarmianie zwierząt odpadkami żywności.

 

Zasinienie uszu mogące nasuwać podejrzenie ASF u świń:

Brak opisu obrazka

 


Tkanki padłych dzików mogą stanowić wektor wirusa ASF:

Brak opisu obrazka

 


Mapa poglądowa prezentująca miejsca występowania ognisk ASF u świń oraz przypadków ASF u dzików:

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML