Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie partnerskie w Małej Moravce 07.08.2016r.

W ubiegłą sobotę samorządowcy z gminy Walce na czele z Wójtem Panem Bernardem Kubatą   po raz dziesiąty na zaproszenie Starosty Gminy  Ondreja Holuba uczestniczyli w obchodach Dni Małej Moravki. W czasie spotkania z samorządem gminy Mala Moravka rozmawiano o wspólnych przedsięwzięciach finansowych ze środków unijnych w ramach  Stowarzyszenia Euroregion „PRADZIAD”, na nadchodzący czas. Szczególnie w zakresie współpracy kulturalnej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz integracji i aktywizacji seniorów.

 

 

 

Wersja XML