Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Od dnia 1 sierpnia 2016 roku zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Czysty Region"

 

Od dnia 1 sierpnia 2016 roku na terenie Gminy WALCE 

obowiązuje nowy sytem zagospodarowania odpadami komunalnymi !
 

1. Nowy worek/pojemnik na papier - kolor niebieski

2. Popiół wrzucamy do pjemnika na odpady zmieszane

3. Odpady BIO i zielone będą odbierane TYLKO  Z  POJEMNIKA,
w przypadku nadmiaru: kompostownik, PSZOK lub usługa dodatkowa

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML