Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MŚP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w WFOSiGW"

"Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek niskooprocentowanych, udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu". 

 

Szczegóły realizowanego projektu:

Pożyczki dla przedsiębiorców - MŚP


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że realizacja projektu pn.: „Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MŚP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczościzostała zakończona.        

Z dniem 12 czerwca 2017 r. nabór wniosków o pożyczki dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP zostaje zamknięty.

 

Wersja XML