Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie pn. "Siedliska w gospodarce rolnej" w dniu 27 stycznia 2016r. w siedzibie OODR w Łosiowie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza rolników na szkolenie pn. "Siedliska w gospodarce rolnej", które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016r. w siedzibie OODR w Łosiowie. Zaproszenie na spotkanie, aktualny program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu. Szkolenie jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu pn. ”Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.
 

DOCFormularz zgloszeniowy - Siedliska w gospodarce rolnej.doc

PDFProgram szkolenia - Siedliska w gospodarce rolnej.pdf

 

 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML