Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja KRUS dla rolników z dnia 21.01.2016 r.

 

Zwolnienia lekarskie dla ubezpieczonych w KRUS od 1 stycznia 2016 r.

 

Kasa informuje, że od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066) dotycząca trybu i formy wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

Powyższa ustawa, jako zasadę wprowadza elektroniczną formę zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Niemniej przewiduje również papierową formę zaświadczeń lekarskich.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. dla ubezpieczonych w KRUS zaświadczenia mogą być wystawiane przez lekarza:

Wobec powyższego w przypadku zachorowania w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. ubezpieczony (rolnik, domownik) powinien zwrócić się do lekarza o wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie papierowej, które następnie winien przekazać do Kasy w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.

Od 1 stycznia 2018 r. dla ubezpieczonego w KRUS rolnika zaświadczenie lekarskie będzie wystawione już tylko w formie elektronicznej. W takim przypadku ubezpieczony nie będzie musiał składać wniosku o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego, bowiem elektroniczne zaświadczenie lekarskie wpłynie do KRUS.

 

„Portal dla Rolników eKRUS”

 

eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

System eKRUS umożliwia dostęp do danych o przebiegu ubezpieczenia w KRUS gromadzonych na indywidualnych kontach ubezpieczonych. Po zalogowaniu do systemu użytkownik może między innymi sprawdzić:

Posiadanie konta w KRUS nie skutkuje żadnymi kosztami a dzięki niemu można na bieżąco potwierdzać istotne dla przebiegu ubezpieczenia sprawy.

Ubezpieczeni w KRUS, którzy chcą uzyskać dostęp do Portalu dla Rolników – eKRUS powinni złożyć wniosek o utworzenie konta.

Wniosek o założenie konta można złożyć:

Niezależnie od wybranego trybu założenia konta, na podany we wniosku adres email użytkownik otrzyma swój login i hasło jednorazowe, o którego zmianę zostanie poproszony przy pierwszym logowaniu.

Więcej informacji na stronie www.ekrus.gov.pl

 

 

Jan Krzesiński             

                                                                                              Dyrektor OR KRUS         

                                                                                              W Opolu                

 

 

Wersja XML