Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 18 listopada 2015

 

Walce, dnia 6 listopada 2015 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    X  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  18 listopada 2015 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Walce za rok szkolny 2014/2015.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. Informacja  podmiotów z  analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

 

Wersja XML