Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla rolników – termin składania wniosków o oszacowanie strat w rolnictwie w związku z suszą w 2015r.

Rolnicy, którzy chcą mieć oszacowane straty w związku z suszą winni wystąpić z wnioskiem do Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2015 r.

Wyznaczenie tego terminu wynika z toku prac komisji, konieczności sporządzenia protokołów i przekazania ich w określonym terminie do weryfikacji Wojewodzie Opolskiemu.

Wersja XML