Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej przyjęta

Wszystkich mieszkańców Aglomeracji Opolskiej zachęcamy do zapoznania się z przyjętą  Strategią ZIT Aglomeracji Opolskiej.

Szczegóły na stronie Aglomeracji Opolskiej:

http://www.aglomeracja-opolska.pl/pl/content/strategia-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-przyj%C4%99ta

 

Wersja XML