Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii - spotkanie informacyjne

Związek ZIT Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska uprzejmie zaprasza zarządców budynków, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe na spotkanie  informacyjne w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w zakresie efektywności energetycznej i OZE, które odbędzie się 18 maja bieżącego roku o godzinie 10.00  w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska na ul. Horoszkiewicza 6 w Opolu.

     
Tematyka spotkania:

 1. Ogólny zakres Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w nawiązaniu do wymagań wynikających z uregulowań prawnych.
 2. Różnice pomiędzy PGN a SEAP.
 3. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i OZE – omówienie celów, zakresu projektu ze wskazaniem grup docelowych.
 4. Przykłady dobrych praktyk.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w terminie do 14 maja bieżącego roku (pod numerem telefonu 77/54 17 933 lub pocztą elektroniczną: ).

Wersja XML