Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne w sprawie rekrutacji do przedszkoli w Gminie Walce na rok 2015/2016

Konsultacje społeczne w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Walce od roku szkolnego 2015/2016

Szanowni Państwo, nowelizacja ustawy o systemie oświaty zmieniła zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego komisja jest zobowiązana do zastosowania siedmiu kryteriów wymienionych w ustawie. Jeśli po tym etapie postępowania w przedszkolu/oddziale przedszkolnym nadal są wolne miejsca, naboru dokonuje się na podstawie kryteriów samorządowych przyjętych przez Radę Gminy Walce w drodze uchwały.

Uwzględniając uwagi  dyrektorów przedszkoli oraz zasady rekrutacji wykorzystane już w roku 2014/15, przygotowaliśmy propozycje kryteriów samorządowych, które po konsultacji z Państwem, będą zastosowane w postępowaniu od roku szkolnego 2015/16:

rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało edukację w tym samym przedszkolu w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek;

dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej (z art. 7 ustawa o pomocy społecznej)

dziecko, które w przyszłym roku będzie podlegało rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu

dziecko, które brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym na bieżący rok szkolny i nie zostało przyjęte do przedszkola

dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą;

dziecko, które w danym roku kalendarzowym ukończy 4 lata

dziecko zamieszkuje w odległości do 3 km od placówki

 

Chcemy poznać Państwa opinię w tej sprawie, dlatego zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Walce.

Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się od 19 stycznia 2015 r. do 29 stycznia 2015 roku:
- elektronicznie – na adres gzowalce@vp.pl; wypełniając ankietę, która znajduje się na stronie www.walce.pl lub - oddając wypełnioną ankietę w wybranym przedszkolu

DOCXAnkieta - przedszkole 2015-2016.docx
 

 

 

Wersja XML