Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 3 grudnia 2014

Walce, dnia 26 listopada 2014 r.

 

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

o II sesji Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2014 roku (środa) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Podjęcie uchwał:

- w sprawie powołania komisji rewizyjnej;

- w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy;

- w sprawie wynagrodzenia Wójta.

5. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.

6. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

 

Wersja XML