Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

HARMONOGRAM MOBILNYCH PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE WALCE - PAŹDZIERNIK 2014

MIEJSCOWOŚĆ

LOKALIZACJA                                                

DATA          

WALCE

działka nr 1002/2, ul. Łąkowa 1 A,
plac przed oczyszczalnią ścieków

04.10.2014

 DOBIESZOWICE

działka nr 43, ul. Dolna,
przed sklepem

04.10.2014

STRADUNIA

działka nr 839, ul. Opolska,
obok Sołtysa

11.10.2014

GROCHOLUB

działka nr 750/4, ul. Opolska,
przy skrzyżowaniu z ul. Miodową

11.10.2014

KROMOŁÓW

działka nr 422/3, nr domu 50 A
(obok budynku Straży Pożarnej)

18.10.2014

BROŻEC

ul. Reymonta,
obok byłego placu PGR

18.10.2014

ROZKOCHÓW

działka nr 38/2, ul. Głogowska 20,
plac przed Stacją Uzdatniania Wody

25.10.2014

ZABIERZÓW

działka nr 346, przy boisku

25.10.2014


 

UWAGA! PRZYJĘCIE ODPADÓW NASTĄPI JEDYNIE ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO I OSTATNIEGO DOWODU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Dodatkowe informacje: Związek Międzygminny „Czysty Region”

ul. Portowa 47

47-205 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77 446 11 90

Wersja XML