Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce - V nabór"

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 


Informacja o dofinansowaniu zadania pn.:
„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – V nabór”

 Wójt Gminy Walce informuje, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn.: ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – V nabór”, umowa dotacji Nr 57/2014/G-61/OZ-ZOA/D z dnia 10 lipca 2014 r.

Całkowita wartość zadania wynosi 15 944,04 z czego:
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50% kosztów) – 7 972,02 zł
2. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (35% kosztów) – 5 580,41
3. Beneficjenci końcowi (15% kosztów) – 2 391,61 zł.


Wójt Gminy Walce
Bernard Kubata


 

Wersja XML