Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy z Wykonawcą robót na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów”

W dniu 25 lipca 2014 r. została podpisana umowa z konsorcjum firm: ZRIB sp. z o.o. - Lider konsorcjum oraz Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmund Seweryn - Partner Konsorcjum – z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, ul. Szkolna 6, na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów”.

Inwestycja jest częścią Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Walce” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów” podzielone zostało na:

- Zadanie I realizowane w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

- Zadanie II realizowane poza ww. w projektem.

Zakres rzeczowy inwestycji dla Zadania I obejmuje: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 5 km, w tym 3,5 km kanalizacji grawitacyjnej i 1,5 km kanalizacji ciśnieniowej oraz 5 pompownie ścieków.

Zakres rzeczowy Zadania II obejmuje wykonanie ok. 1 km sieci kanalizacji grawitacyjnej.

Kontrakt będzie realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - czerwona książka  – w okresie od 25.07.2014 do 30.04.2015 r. 

Zatwierdzona kwota kontraktowa wynosi  2.915.864,94 PLN brutto

 

 

Wersja XML