Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP - 1 czerwca 2014 w Zabierzowie

INFORMACJA Z GMINNYCH ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH ZABIERZÓW*2014 odbytych w dniu 1.06.2014r.

 

W ubiegłą niedzielę 1 czerwca 2014 roku na boisku sportowym w Zabierzowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Walce. Zawody zaszczycili swoją obecnością:, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krapkowicach Dh Andrzej Kasiura, przewodniczący Rady Gminy Walce Paweł Nossol Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach asp. Marek Kucharski oraz Wójt Gminy Walce Bernard Kubata. Komisji sędziowskiej przewodniczył bryg. Dariusz Grudzień z KP PSP w Krapkowicach .Zawody otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Walcach Dh Bernard Kubata życząc wszystkim uczestnikom sportowej rywalizacji.

 

W zawodach rywalizowało 25 drużyn OSP, które startowały w 6 kategoriach. Najlepsze wyniki osiągnęły:

 

w kategorii seniorzy:

I miejsce OSP STRADUNIA

II miejsce OSP BROŻEC

III miejsce OSP GROCHOLUB

 

w kategorii KDP – kobiety

I miejsce OSP BROZEC

 

w kategorii MDP – chłopcy

I miejsce OSP STRADUNIA

II miejsce OSP KROMOŁÓW

III miejsce OSP BROŻEC

 

w kategorii HDP – chłopcy

I miejsce OSP GROCHOLUB

II miejsce OSP KROMOŁÓW

III miejsce OSP WALCE

 

w kategori HDP – dziewczyny

I miejsce OSP DOBIESZOWICE

II miejsce OSP KROMOŁÓW

III miejsce OSP ROZKOCHÓW

 

w kategorii OLD BOY

I miejsce OSP KROMOŁÓW

 

 

Po odczytaniu protokołu komisji sędziowskiej puchary otrzymały zwycięskie drużyny w poszczególnych kategoriach, pamiątkowe dyplomy otrzymały wszystkie drużyny uczestniczące w zawodach. Harcerskie i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze otrzymały ponadto nagrody rzeczowe. Wręczenia pucharów i dyplomów dokonali Wójt Gminy Walce Bernard Kubata oraz Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach mł.bryg. Marek Kucharski.

Zawody obserwowało około 900 mieszkańców Gminy Walce.

 

 


 

W dniu 01 czerwca 2014r.

 

w miejscowości

 

ZABIERZÓW

 

 

 

         odbędą się

 

           GMINNE ZAWODY

         sportowo-pożarnicze

 

          O S P

 

 

Rozpoczęcie zawodów
         
              o godz. 13-tej

   

 

Organizatorzy zapraszają wszystkich

sympatyków pożarnictwa

Wersja XML