Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólnopolska akcja "Zaszczep w sobie chęć szczepienia"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach informuje, że została przygotowana ogólnopolska akcja pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia” realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny na szczeblu centralnym.

Celem akcji jest wskazanie społeczeństwu korzyści wynikających ze szczepień ochronnych oraz podniesienie poziomu wiedzy ogółu społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można przeciwdziałać na drodze szczepień ochronnych. Więcej informacji o tej inicjatywie na stronie www.szczepienia.gis.gov.pl .

Wersja XML