Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Zespół Oświaty w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce

tel. 77 4076 035
www.gzowalce.pl

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach:  Bernard Gałeczka

 

Gminny Zespół Oświaty w Walcach zajmuje się obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkoli.
 

Wersja XML