Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka Odpadami

Gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Walce zajmuje się Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą  przy ul. Szkolnej 15 w Kędzierzynie-Koźlu.

Wszystkie bieżące aktualności, harmonogramy odbiorów odpadów oraz zasady ich segregacji można znaleźć również na stronie:

www.czystyregion.pl

W przypadku pojawiających się nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami (tj. uszkodzenia pojemników na odpady czy interwencji w sprawie nieterminowego odbierania odpadów itp.) Mieszkańcy Gminy Walce powinni się kontaktować bezpośrednio z: 

Biurem Informacji i Obsługi Mieszkańców
tel. 77 446 11 93 
lub  77 446 11 97

Zmiany deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wnioski o zwiększenie ilości oraz pojemności pojemników na niesegregowane odpady komunalne można pobierać i składać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Walce przy ul. Mickiewicza 18.

 

 

 

Wersja XML