Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedszkola

Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce


Publiczne Przedszkole w Walcach
47-344 Walce
ul. Konopnickiej 6
tel 4 660 763

z oddziałem:
1. Walce, ul. Mickiewicza 2,   tel. 77 4660 135
2. Rozkochów, ul. Wiejska 28,   tel. 77 4660 115

3. Stradunia, ul. Powstańców Śl. 32,   tel. 77 4660 253

 


Publiczne Przedszkole w Brożcu
Brożec
47-341 Żużela
ul. Miodowa 28
tel. 4 660 620

z oddziałem
Kromołów 51 tel. 4 660 954

 

 Wizja przedszkola

Nasze przedszkole – przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci

i rodziców, promującym zdrowie, przywiązanie do regionu

i zapobiegającym rozwojowi agresji wśród dzieci.

 

Misja przedszkola

W naszym przedszkolu dziecko: 

Wersja XML